Naše usluge

Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Laser plus”osnovana je 2008 godine. a sa cljem pružanja kompletnih zdravstvenih usluga iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije.

Vlasnik ordinacije je dr Biljana Gajić specijalista fizikane medicine i rehabilitacije.

U toku prethodne decenije u ordinaciji je kompletnu i stručnu zdravstvenu pomoć dobilo više hiljada pacijenata sa problemima, uglavnom, koštano-zglobnog sistema.

Od početka svog rada akcenat je dat na individualnom pristupu pacijentu, sto podrazumeva funkcionalnu dijagnostiku (utvrdjivanje trenutnog funkcionalnog statusa pacijenta, njegovih trenutnih, aktuelnih zdravstvenih problema i tegoba), sagledavanje budućih funkcionalnih zahteva i potreba, uz sveobuhvatni uvid u celokupno zdravstveno stanje pacijenta, a nakon toga i odredjivanje najadekvatnijeg načina rešavanja aktuelnih zdravstvenih tegoba, sa ciljem što kompletnijeg oporavka i vraćanja svojim životnim i radnim aktivnostima.

Jedan od aspekta sveobuhvatnosti pristupa pacijentima je kontinuirano, svakodnevno praćenje stanja pacijenata tokom terapije od strane lekara, prilagodjavanje i po potrebi modifikovanje terapijskog pristupa trenutnom stanju pacijenta, a sve sa ciljem sto efikasnijeg ishoda lečenja.

Ordinacija se bavi simptomatskim i funkcionalnim lečenjem oboljenja i povreda mišićno-koštano-zglobnog sistema:

- akutni i hronični bol u donjem delu leđa i u vratnom segmentu kičmenog stuba (lumbalni i cervikalni sindromi…),
- stanja nakon povrede kičmenog stuba lečenih neoperativno ili operativno sa ili bez posledičnih neuroloških oštećenja (slabosti nogu i/ili ruku…),
- deformiteti kičmenog stuba kod dece (loše držanje, skolioze i kifoze…),
- sportske povrede (povrede ligamenata velikih i malih zglobova, teniski lakat, distorzione povrede skočnog zgloba, kolena...),
- stanja nakon neoperativno i/ili operativno lečenih preloma dugih kostiju, isčašenja zglobova,
- funkcionalni ispadi kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva (reumatoidni artritis, sistemski lupus….)
- stanja nakon cerebrovaskularnih oboljenja sa ili bez pratećih neuroloških ispada (slabost i/ili oduzetost ruku/nogu),
- oštećenja perifernih nerava različite geneze (pareza n.facialisa, neuralgije trigeminusa….) i mnoge druge.

Lečenje se sprovodi primenom neinvazivnih fizikalnih procedura:

- laseroterapija i laseroakupunktura
- elektroterapijske procedure
- magnetoterapija
- terapijski ultrazvuk
- kineziterapijske procedure
- terapijske masaže
- trakciona terapija kičmenog stuba (ekstenzomat)
- kineziotaping

Primenjuju se i minimalno invazivne procedure:

- Parenteralna medikamentna terapija (injekciona terapija)
- Plazma terapija (ACP – autologna kondicionirana plazma)

U okviru ordinacije obavlja se i preventivna delatnost:

- Funkcionalno testiranje i utvrđivanje funkcionalnog statusa muskulo-skeletnog sistema kod profesionalnih sportista, aktivnih i rekreativnih sportista u cilju prevencije povreda i priprema sportista za takmicenja u saradnji sa visoko obrazovanim trenerom.
- Prevencija deformiteta muskulo-skeletnog sistema kod dece u razvoju.
- Prevencija pogoršanja – skutizacije tegoba kod pacijenata sa hroničnim i sistemskim oboljenjima.

Zarad što kvalitetnijeg pruzanja usluga ordinacija ima kontinuiranu saradnju sa brojnim drugim privatnim i drzavnim ustanovama u smislu konsultativnih usluga iz oblasti ortopedije, neurologije, radiologije, laboratorijskih pretraga.

Celokupni tretman fizikalnim procedurma i rehabilitacija obavlja se u prijatnom, aklimatizovanom prostoru sa prirodnom svetlosti i ventilacijom. Uz svakog pacijenta tokom citavog vremena trajanja terapije nalazi se terapeut u posebnim, panelnim zavesama fizicki odvojenim prostorima u radnom delu ordinacije.

Termini za pregled i obavljanje fizikalne teraije i rehabilitacije se zakazuju telefonom uz strogo poštovanje istih.

Naš tim

Dr Biljana Gajić

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Ivana Todorović

Visoki strukovni fizioterapeut

Katarina Necin

Visoki strukovni fizioterapeut

Ana Filipović

Visoki strukovni fizioterapeut

Naša lokacija