Naše usluge

Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Laser plus”osnovana je 2008 godine. a sa cljem pružanja kompletnih zdravstvenih usluga iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije.

Vlasnik ordinacije je dr Biljana Gajić specijalista fizikane medicine i rehabilitacije.

U toku prethodne decenije u ordinaciji je kompletnu i stručnu zdravstvenu pomoć dobilo više hiljada pacijenata sa problemima, uglavnom, koštano-zglobnog sistema.

Od početka svog rada akcenat je dat na individualnom pristupu pacijentu, sto podrazumeva funkcionalnu dijagnostiku (utvrdjivanje trenutnog funkcionalnog statusa pacijenta, njegovih trenutnih, aktuelnih zdravstvenih problema i tegoba), sagledavanje budućih funkcionalnih zahteva i potreba, uz sveobuhvatni uvid u celokupno zdravstveno stanje pacijenta, a nakon toga i odredjivanje najadekvatnijeg načina rešavanja aktuelnih zdravstvenih tegoba, sa ciljem što kompletnijeg oporavka i vraćanja svojim životnim i radnim aktivnostima.

Jedan od aspekta sveobuhvatnosti pristupa pacijentima je kontinuirano, svakodnevno praćenje stanja pacijenata tokom terapije od strane lekara, prilagodjavanje i po potrebi modifikovanje terapijskog pristupa trenutnom stanju pacijenta, a sve sa ciljem sto efikasnijeg ishoda lečenja.

Ordinacija se bavi simptomatskim i funkcionalnim lečenjem oboljenja i povreda mišićno-koštano-zglobnog sistema:

- akutni i hronični bol u donjem delu leđa i u vratnom segmentu kičmenog stuba (lumbalni i cervikalni sindromi…),
- stanja nakon povrede kičmenog stuba lečenih neoperativno ili operativno sa ili bez posledičnih neuroloških oštećenja (slabosti nogu i/ili ruku…),
- deformiteti kičmenog stuba kod dece (loše držanje, skolioze i kifoze…),
- sportske povrede (povrede ligamenata velikih i malih zglobova, teniski lakat, distorzione povrede skočnog zgloba, kolena...),
- stanja nakon neoperativno i/ili operativno lečenih preloma dugih kostiju, isčašenja zglobova,
- funkcionalni ispadi kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva (reumatoidni artritis, sistemski lupus….)
- stanja nakon cerebrovaskularnih oboljenja sa ili bez pratećih neuroloških ispada (slabost i/ili oduzetost ruku/nogu),
- oštećenja perifernih nerava različite geneze (pareza n.facialisa, neuralgije trigeminusa….) i mnoge druge.

Lečenje se sprovodi primenom neinvazivnih fizikalnih procedura:

- laseroterapija i laseroakupunktura
- elektroterapijske procedure
- magnetoterapija
- terapijski ultrazvuk
- kineziterapijske procedure
- terapijske masaže
- trakciona terapija kičmenog stuba (ekstenzomat)
- kineziotaping

Primenjuju se i minimalno invazivne procedure:

- Parenteralna medikamentna terapija (injekciona terapija)
- Plazma terapija (ACP – autologna kondicionirana plazma)

U okviru ordinacije obavlja se i preventivna delatnost:

- Funkcionalno testiranje i utvrđivanje funkcionalnog statusa muskulo-skeletnog sistema kod profesionalnih sportista, aktivnih i rekreativnih sportista u cilju prevencije povreda i priprema sportista za takmicenja u saradnji sa visoko obrazovanim trenerom.
- Prevencija deformiteta muskulo-skeletnog sistema kod dece u razvoju.
- Prevencija pogoršanja – skutizacije tegoba kod pacijenata sa hroničnim i sistemskim oboljenjima.

Zarad što kvalitetnijeg pruzanja usluga ordinacija ima kontinuiranu saradnju sa brojnim drugim privatnim i drzavnim ustanovama u smislu konsultativnih usluga iz oblasti ortopedije, neurologije, radiologije, laboratorijskih pretraga.

Celokupni tretman fizikalnim procedurma i rehabilitacija obavlja se u prijatnom, aklimatizovanom prostoru sa prirodnom svetlosti i ventilacijom. Uz svakog pacijenta tokom citavog vremena trajanja terapije nalazi se terapeut u posebnim, panelnim zavesama fizicki odvojenim prostorima u radnom delu ordinacije.

Termini za pregled i obavljanje fizikalne teraije i rehabilitacije se zakazuju telefonom uz strogo poštovanje istih.

Cenovnik

Laseroterapija 800 din.
Laseroakupunktura 1200 din.
EMP (magnetoterapija) 800 din.
Elektroterapija od 500 do 700 din.
Ultrazvučna terapija 600 din.
Kineziterapija od 1000 do 2000 din.
Specijalistički pregled 3000 din.
Fizikalna terapija 30 min 1000 din.
Fizikalna terapija 45 min 1500 din.
Fizikalna terapija 60 min 2000 din.
Fizikalna terapija 90 min 2500 din.
Masaža parcijalna 1600 din.
Masaža celog tela 2000 din.

Naš tim

Dr Biljana Gajić

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Ivana Todorović

Visoki strukovni fizioterapeut

Katarina Necin

Visoki strukovni fizioterapeut

Ana Filipović

Visoki strukovni fizioterapeut

Naša lokacija